Siirry pääsisältöön

Puotipoikia, kauppa-apulaisia, myyjättäriä 
 
Helsinkiläisten kauppa-apulaisten mieskuoro 1890-luvulla. Museovirasto.
 
 
 
Kauppa-apulaiset – kaupallisen alan vanhin ammattikunta


Suomen historiassa kauppojen toiminta on ollut vapaata suhteellisen vähän aikaa,vuoteen 1868 saakka kaupankäynti oli vain harvojen etuoikeus. Kaupat toimivat suurten laivanvarustaja-teollisuusharjoittajien johtamien kauppahuoneiden ehdoilla. Kaikkiaan Suomessa oli 1800-luvun puolivälissä noin 1100 kauppiasta. Kauppiaiden palveluksessa työskenteli yleensä miespuolisia kauppa-apulaisia, joiden ura oli alkanut yleensä nuorena puotipoikana. Neljän vuoden ajan työskentely kauppa-apulaisena riitti kauppiaan tutkinnon suorittamiseen. 

Kauppa-apulaisen täytyi hallita mm. koti- ja ulkomaiset mitat, vekselit ja rahalajit, kirjanpitoa sekä kauppakirjeenvaihtoa. Korkea ammattitaito takasi heille hyvän aseman työmarkkinoilla, joten kauppa-apulaiset kuuluivat työväestön palkkaeliittiin. Kaupan vapauduttua vuonna 1868 vanha ammattikuntainen järjestelmä vähitellen menetti merkityksensä.

Säädöksistä huolimatta kauppa-apulaisen ammatissa toimi 1800-luvulla myös naisia. Suomen ensimmäiset naispuoliset kauppa-apulaiset kirjattiin väestötilastoihin vuonna 1805. Tampereella ensimmäinen naispuolinen kauppa-apulainen mainitaan kuitenkin vasta vuonna 1870. Helsingissä samaan aikaan naisten osuus kauppa-apulaisista oli jo 28 prosenttia. Ammattikuntalaitoksen lopettaminen avasi lopullisesti palkkatyön myös naisille. Täysivaltaiset 25 vuotta täyttäneet naimattomat naiset saivat oikeuden harjoittaa kauppaa ja muita elinkeinoja.

Sukupuoli määrää työnjaon
Naisten tullessa kaupan alalle samalla kauppapuoteihin alkoi juurtua omavaraistaloudesta ja teollisuudesta tuttu jako naisten ja miesten töihin. Naisten tehtävänä oli myydä tuotteita, joita he myös valmistivat tai käsittelivät kotitaloudessa. Teollisesti valmistettujen pikkutavaroiden, vaatteiden ja elintarvikkeiden vähittäismyynnin lisääntyminen oli vahvasti kytköksissä naiskauppa-apulaisten yleistymiseen. Esimerkiksi elintarvikkeiden punnitseminen ei ollutkaan enää miehelle sopivaa työtä. Työnjako perustui usein myös kaupassa tuotteiden painoon. Naiset myivät kevyempiä tuotteita, miehet painavampia. Maitoa ja kukkia myivät vain naiset, lihakaupoissa miehet myivät naisille ja rautakaupoissa miehet miehille.

Järjestäytymisen ensiaskeleita
Tampere oli 1800-luvulla teollistuvan Suomen kesken, aina todellinen tehdaskaupunki. Palkkatyö lisäsi kauppojen asiakaskuntaa ja uusia liikkeitä perustettiin. Kaupanalan työntekijöiden määrä lisääntyi ja viimeistään 1880-luvulla myös kauppa-apulaisista oli muodostunut oma ryhmänsä paikallisen työväestön keskuuteen. Vuonna 1890 Tampereella työskenteli 244 kauppa-apulaista, joista 84 oli naisia.

1800-luvun lopulla osana kansalaisyhteiskunnan syntyä käynnistyi myös erilaisten ammattikuntien järjestäytyminen. Aktiivisimpia olivat ammattiryhmät, joilla oli suhteellisen korkea tulotaso, ammattitaitoa sekä jonkin verran koulutusta. Tällaisia työntekijöitä olivat rakennustyömaiden maalarit, muurarit ja puusepät, räätälit, suutarit ja kirjapainojen työntekijät. Myös kauppa-apulaisten monipuolinen osaaminen nosti heidät järjestäytymisen pioneereiksi. Elettiin ns. wrightiläisen työväenliikkeen aikaa, jolloin ei vielä kyseenalaistettu työntekijän ja työnantajan suhteen perusteita. Järjestäytymisessä tamperelaiset kauppa-apulaiset olivat paikallisia pioneereja. Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tampereen kauppa-apulaisseura, ensimmäinen liikealan työntekijöiden järjestö Tampereella

1890-luvulla Keskustori tunnettiin nimellä Kauppatori. Toripäivänä kaupungilla riitti vilskettä. Museovirasto .   Liikeapulaisten ensimmäiset yhdistykset Tammikuun 15. päivä vuonna 1895 perustettiin ensimmäinen Tampereella toiminut palvelualan ammatillinen järjestö, Tampereen Kauppa-apulaisseura.  Kyse ei ollut ammatillisesta järjestöstä siinä mielessä, kuin me sen nykyään ymmärrämme. 1800-luvun lopulla ammatilliset järjestöt keskittyivät lähinnä huvitilaisuuksiin ja sivistystoimintaan. Vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ei haluttu horjuttaa ja sosialismin aatteet olivat vain harvoille tuttuja. Ensimmäinen ruotsinkielinen kauppa-apulaisten yhdistys ”Handelsbiträdenas förening i Helsinfors” oli perustettu Helsingissä jo vuonna 1857 ja se määritteli tarkoituksekseen ”siveellisen valistustoiminnan”. Tällä tarkoitettiin mm. juopottelun ja korttipelin kieltämistä yhdistyksen tiloissa. Työntekijän ja työnantajan suhdetta ei näissä yhdistyksissä mitenkään kyseenalaistettu. Helsin

Juoksupoikia, juoksutyttöjä

  Sähkeitä kuljettaneet lennätinpojat ovat saaneet käyttöönsä komeat univormut. Kuva Helsingistä 1930-luvulta. Museovirasto. Alaikäisten työssäkäynti osa ennen sotia luonnollinen osa suomalaista arkea. Työläisperheille kyse oli elannosta, kun taas sivistyneistön mielestä työnteon avulla voitiin suojella lasten ja nuorten moraalia. Kaupungeissa ja pienemmissä asutuskeskuksissa varsinkin pojat tekivät erilaisia tilapäistöitä. Kengänkiillottajat ja sanomalehtipojat olivat luonnollinen osa kaupunkien katukuvaa. Kaupat ja muut palvelut olivat teollisuuden ohella alaikäisten tärkeimpiä työllistäjiä. Liikeapulaislaissa lapsityövoiman alaikärajaksi määrättiin 14 vuotta, mikä herätti 1920-luvun alussa jyrkkää vastustusta. Kauppiaiden mukaan juuri 12-14 vuotiaat olivat kaikkein halukkaimpia juoksupojiksi- ja tytöiksi. Vanhempia tällaiset tehtävät eivät enää kiinnostaneet ja esimerkiksi 15-vuotiaalle olisi pitänyt kauppiaan maksaa parempaa palkkaa. Tyytymättömiä olivat myös monet vanhemma